Arhatic Yoga Retreat 2022 - GREECE
info@ArhaticYogaRetreatGreece.com
0030 2108547506

Όροι & Προϋποθέσεις

Ελληνική νομοθεσία για το Covid-19 και Aναβολή του Arhatic Yoga Retreat για το 2021->2022.

Η Ελληνική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού Covid-19. Τα μέτρα αυτά έλαβαν τη μορφή πέντε πράξεων Nομοθετικού Περιεχομένου, που εφαρμόστηκαν τον Φεβρουάριο του 2020, κατά την έναρξη της περιόδου lockdown στην Ελλάδα και περαιτέρω μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή τον Μάρτιο & Απρίλιο του 2020. Αυτές οι πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου τέθηκαν σε εφαρμογή κυρίως για την προστασία και την αποτροπή της πλήρους κατάρρευσης του τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, προστατεύοντας παράλληλα και τους πελάτες αυτού, από χρηματική απώλεια.

Το Arhatic Yoga Retreat 2020 στην Ελλάδα έχει αναβληθεί λόγω “Ανωτέρας Βίας” (Force Majeure). Ο όρος Ανωτέρα Βία σημαίνει «Ανώτερη Δύναμη» και αναφέρεται σε αναπόφευκτα ατυχήματα ή περιστάσεις («Force Majeure»). Το COVID-19 οδήγησε σε απρόβλεπτες περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, λόγω των οποίων τα μέρη δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Επομένως, παρέχεται αναστολή ή αναβολή εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων. Η εκδήλωσή μας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί φέτος στην Ελλάδα λόγω του COVID και γι ‘αυτό αναβάλουμε για τον επόμενο χρόνο.

Η αναγκαία αναβολή του Arhatic Yoga Retreat λόγω Covid-19 και οι κανονισμοί που ισχύουν για την αναβολή, υπόκεινται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 13-4-2020. Οι διοργανωτές του Retreat είναι σε συμβατική υποχρέωση με το Ξενοδοχείο, που προστατεύεται από τον παρόντα νόμο.

Κανονισμοί για όλους τους συμμετέχοντες (προ(2020) & μετά(2021) την αναβολή):

 • Η αρχική μη επιστρέψιμη προκαταβολή εγγραφής δεν θα επιστραφεί για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τους αρχικούς Όρους & Προϋποθέσεις  (όπως φαίνεται παρακάτω με κόκκινο χρώμα στους Ο&Π (2020)).

Όροι και Προϋποθέσεις Arhatic Yoga Retreat 2020

1. Όροι και Προϋποθέσεις κατά την διάρκεια της εγγραφής (AYR 2020):

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για να διατηρηθούν αυτές οι ιερές διδασκαλίες στην καθαρότερη μορφή τους και για να προληφθεί η εσφαλμένη πρακτική και πιθανές βλαβερές συνέπειες σε άτομα που έχουν διδαχθεί λανθασμένα ή/και ανεπαρκώς, υπόσχομαι χωρίς επιφύλαξη ότι δεν θα παραβιάσω τα πνευματικά δικαιώματα, της πνευματικής ιδιοκτησίας, εργασίας και υλικής μορφής του Arhatic Yoga Retreat, μεταδίδοντας, διδάσκοντας, καταγράφοντας, αντιγράφοντας ή αναπαράγοντας σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, είτε εν μέρει ή στο σύνολό της, τις τεχνικές και τις διδασκαλίες χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών ονομασιών, Master Choa Kok Sui ή Inner Studies, Inc (IISI), Φιλιππίνες.

Τίποτα που περιλαμβάνεται στο μάθημα και στη διδασκαλία θα ερμηνεύεται ως παραχώρηση ή υπονοώντας οποιαδήποτε μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμένα των διδασκαλιών και των τεχνικών, ή οποιονδήποτε ευρεσιτεχνιών ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία που προστατεύει ή σχετίζεται με τις τεχνικές και τις διδασκαλίες.

Πιστοποιώ ότι είμαι υγιής και με καλή σωματική, ψυχική και νοητική υγεία, ώστε να μου επιτρέψουν να παρακολουθήσω αυτό το μάθημα του Arhatic Yoga Retreat. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα να μηνύσω το Ινστιτούτο Εσωτερικών Μελετών, Inc. ή οποιονδήποτε από τους εκπαιδευτές για παράβαση συμβολαίου σε οποιοδήποτε δικαστήριο για σωματικά, συναισθηματικά ή ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την εκπαίδευση ή που μπορεί να πιστεύεται ότι έχουν προκληθεί από την εκπαίδευση.

Εάν το σεμινάριο ακυρωθεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των διοργανωτών, συμφωνείται ότι ο διοργανωτής έχει την υποχρέωση να αλλάξει την ημερομηνία του σεμιναρίου σε νέα ημερομηνία.

Δέχομαι ότι εάν για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του διοργανωτή ο Δάσκαλος που έχει ανατεθεί από το Institute for Inner Studies, Inc. δεν μπορεί να διεξάγει το σεμινάριο, ένας άλλος διαθέσιμος Δάσκαλος θα διοριστεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Μελετών, Inc.

Αυτή η Συμφωνία Εμπιστευτικότητας και Τήρησης Απορρήτου θα είναι υποχρεωτική, προς όφελος και επιβλητή από το Institute for Inner Studies ή από τον Master Choa Kok Sui, τους διαδόχους του και τους εκχωρητές και τους υπογράφοντες, τους διαδόχους μου και τους εκχωρητές.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ

Μια μη επιστρέψιμη προκαταβολή 200€ ανά άτομο απαιτείται για το retreat κατά την εγγραφή ή εντός 7 ημερών από την ηλεκτρονική εγγραφή. 

Μια μη επιστρέψιμη προκαταβολή 100€ ανά άτομο απαιτείται για την συμμετοχή σας στα επίπεδα Arhatic Yoga κατά την εγγραφή ή εντός 7 ημερών από την ηλεκτρονική εγγραφή. 

Οποιοδήποτε Υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί την ή πριν την επόμενη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Παράδειγμα: εάν είναι εγγεγραμμένο στην 1η προθεσμία Earlybird με μη επιστρεφόμενη κατάθεση που καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020, όλα τα εναπομείναντα υπόλοιπα πρέπει να καταβληθούν πλήρως μέχρι τις 31 Ιουλίου. Εάν εγγραφείτε εντός της 2ης πρώτης περιόδου, το υπόλοιπό σας θα λήξει την ή πριν από τις 2 Οκτωβρίου.

Η μη καταβολή του εναπομείναντος ποσού των τελών υποχώρησης εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αυτού του προγράμματος αποπληρωμής και θα χρεωθείτε για την προθεσμία του επόμενου προγράμματος αποπληρωμής που εντοπίζεται.

Η εγγραφή από την 1η Αυγούστου θα απαιτεί προκαταβολή € 500 με οποιοδήποτε υπόλοιπο καταβαλλόμενο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

Όλες οι χρεώσεις πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2020.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

ΑΚΥΡΩΣΗ

Σε περίπτωση ακύρωσης 1 μήνα πριν από την εκδήλωση, τα τέλη που έχουν καταβληθεί θα επιστραφούν αφαιρώντας τα ακόλουθα:

 1. μη επιστρέψιμη προκαταβολή
 2. τυχόν κρατικές επιβαρύνσεις
 3. οποιαδήποτε τραπεζική ή paypal έξοδα που προκύπτουν για τη συναλλαγή επιστροφής

Εάν δεν εμφανιστούν ή ακυρωθούν εντός μιας εβδομάδας από την εκδήλωση, δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων
Παρακαλώ όπως κάνετε τις αιτήσεις επιστροφής χρημάτων στο registrations@arhaticyogaretreatgreece.com με τους λόγους της ακύρωσης
Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων θα γίνει κατά την αποκλειστική κρίση του διοργανωτή.

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 • Για να επιβεβαιώσετε τη θέση σας στο Retreat απαιτείται η μη επιστρέψιμη προκαταβολή κατά τη στιγμή της εγγραφής (ή εντός 7 ημερών)
 • Θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την παραλαβή της καταβληθείσας κατάθεσης
 • Θέσεις προτεραιότητας για τα πρώτα 100 άτομα που εγγράφονται. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή της προκαταβολής για το Retreat θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσης προτεραιότητας
 • Το Retreat θα ξεκινήσει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 5μμ και θα τελειώσει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 7μμ

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου Εγγραφή, Αίτηση εγγραφής από τις 12:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.
Μετά την εγγραφή, οι μαθητές μπορούν να βάλουν τα υπάρχοντά τους στο δωμάτιο και να χαλαρώσουν μέχρι τις 5 μ.μ.
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ RETREAT – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5:00 – 9:30 μ.μ.
Συμπληρωματικό δείπνο από τις 9:30 μ.μ. – 10:30 μ.μ. 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ GDPR

Δηλώνω τη σαφή και σιωπηρή συγκατάθεσή μου προς την “EventerProjects Srl”, για τη συλλογή, τη διατήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων που έχω δώσει παραπάνω, για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις μελλοντικές τους εκδηλώσεις και Σεμινάρια. Δηλώνω επιπλέον ότι συναινώ στην “EventerProjects Srl”. να διαβιβάσει τα στοιχεία που έδωσα παραπάνω στην ΜΚΟ «Rama- Ελληνικός Οργανισμός για το Pranic Healing και την Arhatic Yoga» και στο «Institute of Inner Studies Inc.», για να μου στέλνουν ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με τις μελλοντικές τους εκδηλώσεις και Σεμινάρια. Δηλώνω περαιτέρω ότι έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να αποσύρω την παραπάνω συγκατάθεση ή να διορθώσω τις παραπάνω πληροφορίες που δόθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ArhaticYogaRetreatGreece.com
Τα παραπάνω δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τη ρητή απόσυρση της συναίνεσής μου.
Υπάρχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Ελεγκτής δεδομένων: “EventerProjects Srl”

Όροι και Προϋποθέσεις Arhatic Yoga Retreat 2021 2022

1. Όροι και Προϋποθέσεις κατά την διάρκεια της εγγραφής (AYR 2021 2022):

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για να διατηρηθούν αυτές οι ιερές διδασκαλίες στην καθαρότερη μορφή τους και για να προληφθεί η εσφαλμένη πρακτική και πιθανές βλαβερές συνέπειες σε άτομα που έχουν διδαχθεί λανθασμένα ή/και ανεπαρκώς, υπόσχομαι χωρίς επιφύλαξη ότι δεν θα παραβιάσω τα πνευματικά δικαιώματα, της πνευματικής ιδιοκτησίας, εργασίας και υλικής μορφής του Arhatic Yoga Retreat, μεταδίδοντας, διδάσκοντας, καταγράφοντας, αντιγράφοντας ή αναπαράγοντας σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, είτε εν μέρει ή στο σύνολό της, τις τεχνικές και τις διδασκαλίες χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών ονομασιών, Master Choa Kok Sui ή Inner Studies, Inc (IISI), Φιλιππίνες.

Τίποτα που περιλαμβάνεται στο μάθημα και στη διδασκαλία θα ερμηνεύεται ως παραχώρηση ή υπονοώντας οποιαδήποτε μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμένα των διδασκαλιών και των τεχνικών, ή οποιονδήποτε ευρεσιτεχνιών ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία που προστατεύει ή σχετίζεται με τις τεχνικές και τις διδασκαλίες.

Πιστοποιώ ότι είμαι υγιής και με καλή σωματική, ψυχική και νοητική υγεία, ώστε να μου επιτρέψουν να παρακολουθήσω αυτό το μάθημα του Arhatic Yoga Retreat. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα να μηνύσω το Ινστιτούτο Εσωτερικών Μελετών, Inc. ή οποιονδήποτε από τους εκπαιδευτές για παράβαση συμβολαίου σε οποιοδήποτε δικαστήριο για σωματικά, συναισθηματικά ή ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την εκπαίδευση ή που μπορεί να πιστεύεται ότι έχουν προκληθεί από την εκπαίδευση.
Οι διοργανωτές του Retreat έχουν επαναπρογραμματίσει το Retreat για το φθινόπωρο του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι η εκδήλωση μπορεί να οργανωθεί με ασφάλεια.
Οι διοργανωτές του Retreat διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις ημερομηνίες αυτές εάν κριθεί απαραίτητο.
Εάν το σεμινάριο ακυρωθεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των διοργανωτών, συμφωνείται ότι οι διοργανωτές έχουν την υποχρέωση να αλλάξουν την ημερομηνία του σεμιναρίου σε νέα ημερομηνία.

Δέχομαι ότι εάν για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των διοργανωτών, ο Δάσκαλος που έχει ανατεθεί από το Institute for Inner Studies, Inc. δεν μπορεί να διεξάγει το σεμινάριο, ένας άλλος διαθέσιμος Δάσκαλος θα διοριστεί από το Institute of Inner Studies, Inc.

Αυτή η Συμφωνία Εμπιστευτικότητας και Τήρησης Απορρήτου θα είναι υποχρεωτική, προς όφελος και επιβλητή από το Institute for Inner Studies ή από τον Master Choa Kok Sui, τους διαδόχους του και τους εκχωρητές και τους υπογράφοντες, τους διαδόχους μου και τους εκχωρητές.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ

Μια μη επιστρέψιμη προκαταβολή 200€ ανά άτομο απαιτείται για το retreat κατά την εγγραφή ή εντός 7 ημερών από την ηλεκτρονική εγγραφή. 

Μια μη επιστρέψιμη προκαταβολή 100€ ανά άτομο απαιτείται για την συμμετοχή σας στα Επίπεδα Arhatic Yoga κατά την εγγραφή ή εντός 7 ημερών από την ηλεκτρονική εγγραφή. 

Οποιοδήποτε Υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί την ή πριν την επόμενη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Παράδειγμα: εάν είναι εγγεγραμμένο στην 1η προθεσμία Earlybird με μη επιστρεφόμενη κατάθεση που καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 2022, όλα τα εναπομείναντα υπόλοιπα πρέπει να καταβληθούν πλήρως μέχρι τις 31 Ιουλίου. Εάν εγγραφείτε εντός της 2ης περιόδου, το υπόλοιπό σας θα λήξει την ή πριν από τις 31 Ιουλίου.
Η μη καταβολή του εναπομείναντος ποσού των τελών υποχώρησης εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αυτού του προγράμματος αποπληρωμής και θα χρεωθείτε για την προθεσμία του επόμενου προγράμματος αποπληρωμής που εντοπίζεται.
Η εγγραφή από την 1η Αυγούστου 2021 2022 θα απαιτεί πλήρης αποπληρωμή με την επιβεβαίωση της εγγραφής.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 2022.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σημείωση : Σε περίπτωση που το Arhatic Yoga Retreat in Greece 2021 ακυρωθεί για λόγους “Ανωτέρας Βίας” (Force Majeure), οι συμμετέχοντες θα έχουν επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τους παρακάτω όρους με εξαίρεση των Κρατήσεων Ακύρωσεις (2).

Σημείωση : Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε λόγω περιοριστικών μέτρων στην χώρα σας λόγω Covid 19. Παρακαλούμε να ενημερώστε το Retreat Office μέχρι της 31 Ιουλίου 2021.

Σημείωση : Με την ολοκλήρωση της κράτησής σας στα Ξενοδοχεία του Retreat – οποιαδήποτε ακύρωση του ALL INCLUSIVE πακέτου μετά την 1η Φεβρουαρίου 2022 θα επιφέρει έξοδα ακύρωσεις που θα εμπεριέχεουν τα έξοδα των 3 Retreat βραδιών + έξτρα νύχτες (αν έχετε κάνει επιπρόσθετη κράτηση) + F&B τα οποία έχουν ήδη δεσμευτεί από το ξενοδοχείο

.

Σε περίπτωση ακύρωσης,  τα τέλη που έχουν καταβληθεί θα επιστραφούν αφαιρώντας τα ακόλουθα:

1) μη επιστρέψιμη προκαταβολή (200€ for Arhatic Yoga Retreat, 100€ for Arhatic Yoga Levels)
2) Κρατήσεις Ακύρωσης
αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί από την 01 Νοεμβρίου 2020 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2020 2021, θα κρατηθεί ένα 30% (μετά την αφαίρεση της μη επιστρέψιμης προκαταβολής)
αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί από την 01 Ιανουαρίου 2021 2022 – 31 Μαρτίου 2021 2022, θα κρατηθεί ένα 50% (μετά την αφαίρεση της μη επιστρέψιμης προκαταβολής)
αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί από την 01 Απριλίου 2021 2022 – 30 Ιουνίου 2021 2022 , θα κρατηθεί ένα 70% (μετά την αφαίρεση της μη επιστρέψιμης προκαταβολής)
αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί από την 01 Ιουλίου 2021 2022 – 31 Αυγούστου 2021 2022 , θα κρατηθεί ένα 85% (μετά την αφαίρεση της μη επιστρέψιμης προκαταβολής)
αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί από την 30η Σεπτεμβρίου 2021 2022 , δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων

3) τυχόν κρατικές επιβαρύνσεις
4) οποιαδήποτε τραπεζικά ή paypal έξοδα που προκύπτουν για τη συναλλαγή επιστροφής

Παρακαλώ όπως κάνετε τις αιτήσεις ακυρώσεων και επιστροφής χρημάτων στο registrations@arhaticyogaretreatgreece.com με τους λόγους της ακύρωσης σας.
Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων θα γίνει κατά την αποκλειστική κρίση των διοργανωτών.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 • Ενεργοί συμμετέχοντες που δεν έχουν ακολουθήσει το πρόγραμμα αποπληρωμής τους μέχρι σήμερα, θα λάβουν ένα email με το καινούριο πρόγραμμα αποπληρωμής. Αν οι πληρωμές δεν πραγματοποιηθούν βάση του καινούριου προγράμματος τότε η εγγραφή αυτοματα θα μετακυλήσει στο επόμενο πακέτο τιμών.
 • Εάν δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή σύμφωνα μετά την μετακύλιση στο καινούριο πακέτο τιμών, τότε η εγγραφή θα θεωρηθεί ακυρωμένη και θα δοθεί μερική επιστροφή χρημάτων κατόπιν αιτήματος (εξαιρουμένης της αρχικής μη επιστρεπτέας προκαταβολής).

 

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 • Για να επιβεβαιώσετε τη θέση σας στο Retreat απαιτείται η μη επιστρέψιμη προκαταβολή κατά τη στιγμή της εγγραφής (ή εντός 7 ημερών)
 • Θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την παραλαβή της καταβληθείσας κατάθεσης
 • Θέσεις προτεραιότητας για τα πρώτα 150 άτομα που εγγράφονται. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή της προκαταβολής για το Retreat θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσης προτεραιότητας
 • Το Retreat θα ξεκινήσει την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021  27 Οκτωβρίου 2022 στις 5μμ και θα τελειώσει την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 30 Οκτωβρίου 2022 στις 7μμ

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 27 Οκτωβρίου 2022 Εγγραφή, Αίτηση εγγραφής από τις 12:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.
Μετά την εγγραφή, οι μαθητές μπορούν να βάλουν τα υπάρχοντά τους στο δωμάτιο και να χαλαρώσουν μέχρι τις 5 μ.μ.
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ RETREAT – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5:00 – 9:30 μ.μ.
Συμπληρωματικό δείπνο από τις 9:30 μ.μ. – 10:30 μ.μ. 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ GDPR

Δηλώνω τη σαφή και σιωπηρή συγκατάθεσή μου προς την “EventerProjects Srl”, για τη συλλογή, τη διατήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων που έχω δώσει παραπάνω, για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις μελλοντικές τους εκδηλώσεις και Σεμινάρια. Δηλώνω επιπλέον ότι συναινώ στην “EventerProjects Srl”. να διαβιβάσει τα στοιχεία που έδωσα παραπάνω στην ΜΚΟ «Rama- Ελληνικός Οργανισμός για το Pranic Healing και την Arhatic Yoga» και στο «Institute of Inner Studies Inc.», για να μου στέλνουν ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με τις μελλοντικές τους εκδηλώσεις και Σεμινάρια. Δηλώνω περαιτέρω ότι έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να αποσύρω την παραπάνω συγκατάθεση ή να διορθώσω τις παραπάνω πληροφορίες που δόθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ArhaticYogaRetreatGreece.com
Τα παραπάνω δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τη ρητή απόσυρση της συναίνεσής μου.
Υπάρχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Ελεγκτής δεδομένων: “EventerProjects Srl”

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν συμφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις του 2021, η εγγραφή του θα θεωρηθεί ακυρωμένη και θα δοθεί μερική επιστροφή χρημάτων κατόπιν αιτήματος (εξαιρουμένης της αρχικής μη επιστρεπτέας προκαταβολής).